Español   Català   

Cristalleries Castro banner

Vitrines

Es realitzen vitrines a gust del client, tant en formes com en mides.
Vidre Soldat mitjançant Rajos Ultraviolats:
 
- Consisteix en un nou sistema que no porta silicona ni farratges sinó una cola incolora que solda amb rajos UV.

Terraris i aquaris

 Es realitzen terraris i aquaris a gust del client.